3D modelovanie

 

3D obrábanie - gravírovanie a frézovanie

 

Na 3D modelovanie sú určené tak zvané "CAD"  programy. Väčšina z nich je nenormálne drahá, ale nájdu sa aj také, ktoré sú v rozumných cenách a práve tým sa tu budeme venovať.

Toto je prvý popis - poslal mi ho p. Machálek - je autorom  tohoto popisu a návodu.Tutorial 3D těleso:

Programy:

- CadKey99 ( s FastSOLID99)

- OneCNC_MillProfessional 2000

- Mach 3 Version D1.90.065 s registrací klubu  

1) Tvorba tělesa  (nepopisuji detailně, protože každý tvoří těleso jinak (AutoCad, 3Dmax….)  

Na tvorbu tělesa jsem použil  Cad Key99, ale můžete použít i jiné programy s exportem těles do formátu STEP (.stp). Popřípadě přímo vytvořit těleso přímo OneCNC, ale já jsem zvyklí na CadKey99   

V Cad Key jsem nakreslil obvodové rozměry tělesa a exportoval tento půdorys do DXF souboru.

 

Půdorys tělesa

Následně jsem dodělal pomocí FastSolid těleso, které jsem exportoval  do formátu Step (.stp).

 

2) Tvorba drah pro frézování v OneCNC

Po spuštění programu je nutné pro správné sestavení G-kódu nejprve v nastavení NC setup nakonfigurovat typ NC a další potřebné informace. Toto nepopíšu protože v tom ještě plavu a řešil jsem to stylem pokus a omyl, ale pro normální/naše použití stačí defaultní nastavení.

Nyní importujeme těleso ve formátu stp. Plochy by měli být rozděleny dalšími rastry, pokud tak není importovali jsme jen obvodové čáry a pro náš případ je nepoužitelný (mě se to stávalo při importu z dxf.).

 

 

Po importování označíme celé těleso a stiskneme.

Vyběhne nám následující dialog:

 

TOOLPATH – dráha nástroje  

Planar Routing – rovinné frézování po vrstvách   

Planar Finishing – rovinné frézování konečné  

Z-level routing – frézování ve vrstvách osy Z  

Z-level Finishing – frézování konečné v ve vrstvách osy Z

Označíme planar routing a dáme start.

 

SELECT TOOL – Výběr nástroje  

Length offset – délka vyrovnání  

Diameter offset – průměr vyrovnání  

Feed rate along – rychlost posuvu  

Plunge feed rate – rychlost vnoření nástroje (v ose Z)  

Spindle speed – otáčky nástroje

 

Zde nastavíme použitý nástroj a parametry ofsetů. Popřípadě upravíme rychlost posuvů a otáčky nástroje.

Clearance – Odklizení  

Rapid Z plane – Výška vyjetí  

Plunge clearance – pohyb nástroje nad materiálem  

Retract speed – vysouvací ryclost  

Rapid – rychlý  

Feed – přísun (jak v předchozí tab.)  

Vyplníme dialog  výjezdů a hladin přesunu nástroje nad materiálem .

 

Planar Cut Options – Nastavení rovinného frézování   

Toolpath angle – úhel dráhy nástroje  

Zigzag min clearance – klikaté odklizení  

Leave for finish – opustit do konce  

Surface tolerance – tolerance povrchu  

Deph of cut – hloubka na úběr  

Step over – nastavení kroku  

Constant stepover – konstantní krokování  

Maximum stepover – maximální krok

Scalop height – vroubkovaná výška  

Zde nastavíme úhel pohybu frézy, minimální výšku frézování, toleranci frézované plochy, hloubku na jeden úběr a toleranci kroku.

 

Boundary setup – Nastavení hranice   

Pick a Boundary – výběr hranice  

Extens Box – Oblast kvádru  

Part boundary – část oblasti  

Zde zvolíme hranice frézování. Já volím z časového hlediska hranice tělesa. A následné dokončení (obřezání) dělám dalším G-kódem.

 

Cut boundary – hranice frézování

Z offset -  vyrovnání osy Z  

Calkulate Z values – výpočet Z hodnoty  

Z Top of Job – horní část frézování  

Z Botton of Job – spodní část frézování  

Zde nastavíme výškový offset a výškové rozměry materiálu. Po odklepnutí dokončit nám to simuluje koncovou dráhu frézování.

 

 

 

 

Toto se nás ptá zda chceme další dráhy nástroje dle předchozích nastavení hloubky frézování na jeden úběr. Dáme ano.

 

 

 

 

 

 

Takhle to vypadá po vygenerování všech drah.  

Pro výpočet celkového času frézování zvolíme

 

 

Pro zobrazení tělesa (jak asi bude vypadat po ofrézování)  je tato ikonka

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení startu nástroje, rozměrů tělesa a parametrů nástroje. Jen pro zobrazení - pro G-kód není toto podstatné. Ale hezky se na to dívá..J

No takhle to asi vypadá….

 

 

Celý projekt uložíme kliknutím na tuto ikonku do formátu .tap.

Další fází je konečné vyřezání tělesa. Začneme novým souborem a importováním půdorysu z dxf.

 

 

Následně klikneme na ikonu , dáme ano (zda chceme frézovat všechny viditelné čáry)

 

 

 

 

Zde vyplníme potřené ofsety Length offset:0 , Diameter offset: dle poloměru nástroje, dále zas rychlosti frézováni a posuvu, popř. i rychlost otáček vřetene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zase vyplníme potřebné informace o pohybu nástroje (nejlépe jak v předchozím případě) včetně hloubky rytíJ na jeden úběr.

A dáme dokončit. I zde můžeme vyzkoušet čas a tvar opracování…

A znovu projekt uložíme kliknutím na tuto ikonku , samozřejmě pod jiným názvem, ale do formátu .tap

3)      Frézování v Mach3

Jen zkráceně.

Nastavíme frézu (fyzicky) na nulový bod budoucího tělesa.

Pomocí ref all home a nulování os vynulujeme softwarově osy

Nahrajeme první G-kód a po delší době vyfrézujeme členitou plochu tělesa

 

Nahrajeme další G-kód s obrysem tělesa. Nesmíme změnit softwarově nulový bod bez změny fyzické! A znova vyfrézujeme.

A takhle to vypadá po vyfrézování  

Pozn.: Jde těleso frézovat i jiným způsobem, ale bez šikmin – se šikminou je tenhle způsob moc náročný na čas nebo na kvalitu provedení šikminy.

Omlouvám se za případný chybný překlad nebo za případné nepřesnosti v popisu.