Aspire

Aspire je postavený na rovnakej platforme ako softvér Vectric VCarve Pro, intuitívne rozhranie a jednoduché ovládanie, ho predučuje k tvorbe CNC G-kódov pre zákazkovú výrobu ale aj sériovú výrobu.

Okrem výkonných nástrojov pre kreslenie a výrobu ponúka Aspire aj nástroje na transformáciu 2D náčrtov, fotografií, kresieb a digitálnych umeleckých diel do detailných 3D reliéfnych modelov a na výpočet dráh 3D hrubovania a dokončovacích dráh nástrojov.

Aspire je elegantným riešením komplexného problému navrhovania a obrábania dielov 2D, 2.5D a 3D pomocou CNC obrábania.

V cene produktu je obsiahnutá aj 1 ročná aktualizácia softvéru ako aj sada "clipartov", ktoré je možné využiť ako základ pre plakety, obrazy, nápisi a podobne.

 
 
Aspire - 1800€
 
 
                

 


 

Videoukážka
 
 
 
 

 

Galéria
 
 

 


 

Porovnávacia Tabuľka Softvérov Vectric