H5 Controller

 

H5 CNC Ovladač

 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

CNC ovladač pre 4 osí cnc stroj

 + 1 relé na spínanie obr. motora

Ďalší ovladač - vylepšený, výkonnejší, spolahlivý, tichý.

Postavený na báze Toshiby TB6560

Toto už nie je " hobby kategória "

H5 PBC Ovladač je ovladač novej generácie

určený pre malé CNC ako aj hobby stroje. Pri jeho

vývoji sa zúročily skúsenosti z predchádzajúcich výrobkov.

Je určený na pohon štyroch osí (alebo menej)

na rôznych CNC strojoch.

Ako napríklad: frézky, gravírky, sústruhy, rezačky polystyrénu,

automatické vŕtačky a pod.

  
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 
Technické parametre:
 • Step/Dir systém, LPT port, pohon krokových motorov,
 • 4D (4 motory), kompaktná konštrukcia,
 • 2 fázové, bipolárne, micro-step riadenie,
 • Nastavitelný microkrok: 1; 1/2; 1/8; 1/16,
 • Zaťažiteľnosť na fázu max. DC 35V, 3,5 A,
 • Tichá prevádzka,
 • 100kHz - max. krokovacia frekvencia,
 • 4 stupňové nastavenie prúdu,
 • 5 vstupov,
 • 1 relé (max. 230V, 3 A
 • Napájanie z jedného zdroja (integrovaný spínaný zdroj pre digit. časť),
 • Ochrana proti prehriatiu,

 

Použiteľný softvér:
 • Mach3 CNC (win. 2000/xp, doporučené)
 • a iné s nastevitelnými pinmi na LPT porte.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Na každý výstup je možné pripojiť jeden motor. Zapojenie viacerých motorov na jeden výstup sa nedoporučuje! Na 5 vstupov je možné pripojiť ľubovolné spínače, prípadne indukčné snímače a pod. Vstupy sú chránené diódami a 1 kOhm - ovým rezistorom. Reléovým výstupom sa dá riadiť spínanie obrábacieho motora. Pri väčších výkonoch sa doporučuje pomocné relé.  Na komunikáciu medzi PC a doskou sa používa bežný LPT kábel. Je vhodné použiť kvalitnejší a nie príliš dlhý.

Ovladač potrebuje jediný zdroj napätia a to je motorový zdroj, z ktorého si potom upravuje ostatné potrebné úrovne napätia. Ovladač potrebuje chladenie ideálne je použiť AC 24V - ový ventilátor a pripojiť ho priamo k transformátoru.

 

 

 

Vstupy a Výstupy :

H5 ovladač má viacero vstupov a výstupov. Ich funkcie závisia od toho ako je nakonfigurovaný riadiaci softver Mach3.

 


 

 

   
Definícia paralelného portu:
 
 
 
25-pinový paralelný port:

 

DB25 číslo pinu:

Funkcia :

Comment

1

EN

Všetky osi zapnuté

2

STEPX

X = prvá os puls signal

3

DIRX

X = prvá os dir signal

4

STEPY

Y = druhá os puls signal

5

DIRY

Y = druhá os dir signal

6

STEPZ

Z = tretia os puls signal

7

DIRZ

Z = tretia os dir signal

 8

STEPA

A = štvrtá os puls signal

9

DIRA

A = štvrtá os dir signal

10

LIMIT-1

Vstup č. 1

11

LIMIT-2

Vstup č. 2

12

LIMIT-3

Vstup č. 3

13

LIMIT-4

Vstup č. 4

14

Relé

 

15

Blank

 

18-25

GND

 

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Definícia portu pre ručný ovladač:
 
 
 

DB15 control pin (PIN)

The pin of the drive board

PIN1

GND

PIN2

The exchange of manual and PC control

PIN3

B axis pulse

PIN4

A axis pulse

PIN5

Z axis pulse

PIN6

Y axis pulse

PIN7

X axis pulse

PIN8

Enable

PIN9

5V/VCC

PIN10

B axis direction

PIN11

A axis direction

PIN12

Z axis direction

PIN13

Y axis direction

PIN14

X axis direction

PIN15

Spindle

   

   
Pripojenie vstupov:
 
Napríklad - koncové snímače
              - 3D snímač
              - a pod...
 
 
 
 
 
 
   

   
Nastavenie prídržného momentu:
 
Nastavuje sa prepínačmi D1 a D2
 
 
 
 
 
 
 

D1

D2

 

ON

ON

Silno

OF

ON

50% 

ON

OF

25%

OFF

OFF

Slabo

   

   
Nastavenie prúdu - ampérov:
 
Nastavuje sa prepínačmi T1 a T2
 

T1

T2

Prúd

ON

ON

25%*2.5A

OFF

ON

50%*2.5A

ON

OFF

75%*2.5A

OFF

OFF

100%*2.5A

   

   
Zdroj napätia:  
Dovolené napätie zdroja je DC 12 - 35V. Prekročenie 35V môže spôsobiť poškodenie ovladača. Doporučený transformátor by mal byť: 230/24V AC minimálne 20Ampérový mostík a minimálne 10000uF-ový kondenzátor a medzi zdrojom a ovladačom doporućujem 10 A poistku.
 
Image
Jeden 160VA-ový, 230/24V - transformátor je schopný utiahnuť 4 motory pri max. zaťažení 3,5 A. DC 35V sa nesmie prekročiť ani v nezaťaženom stave.
   
Použiteľné krokové motory:
Image
Ovladač ma 2 fázový, bipolárny koncový stupeň.
Preto je možné použiť 2 fázové motory.
Pre dosiahnutie čo najväčšej rýchlosti a presného microkroku
je vhodné používať motory s čo najmenším menovitým napätím
a napätie zdroja držať na úrovni 30 - 35V.
 
Zapojenie univerzálnych 8 vývodových motorov:
Image
   
Image
   

Staršie motory majú väčšinou vysoké menovité napätie a veľkú indukčnosť, preto nejsú veľmy vhodné.

Ale pokiaľ by niekto chcel, je možné ich zapojiť nasledovne..

A B
Image Image

 

Medzi dvoma spôsobmi je zásadný rozdiel!

- mód: pri nižších rýchlostiach ma vyšší moment a pri vyšších rýchlostiach naopak.
B - mód: parametre zhodné z udanými pre daný motor od výrobcu. Toto je doporučené zapojenie.
 

  
   
Rozsah dodávky:  
   

   
 Mach3 nastavenia:  

   

   

H5 Controller - 85,00€

 

H5 Controller Komplet - 200,00€

 

H5 Controller Sada - 250,00€

 

 

Nakupujte u odborníkov - CNC strojom sa venujeme na plno a naše stroje a elektroniky používa niekoľko tisíc užívateľov v celej EU.