Cut 2D - popis funkcií

 

Cut2D rozhranie je veľmi jednoduché a dá sa veľmi rýchlo pochopiť. Na žiadosť niektorých užívatelov som tu vypracoval popis základných funkcií.

 

Základné funkcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ľavej strane su nástroje na Dizajn & nástroje na kreslenie

 

 

- Po kliknutí na jednotlivé ikony je buď vykonateľný úkon, alebo sa otvorí ďalšie okno, ktoré umožňuje zadanie ďalších parametrov.


- Hneď v úvode pri otváraní stránky je potrebné vybrať mieru palce alebo metrické jednotky. A stanoviť veľkosť pracovnej plochy / materiálu /


- Na pravej strane sú nástroje pre dráhy a vytvorenie G kódu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba obdlžnika:

 

 

 

Tvorba textu:

 

 

 

Ďalšie nástroje pre tvorbu:

 

 

 

Nástroje pre tvorbu nástrojových dráh:

 

 

 

Tvorba dráh pre výplň:

 

 

 

V prípade, že chceme odfrézovať plochu medzi objektmy, tak je potrebné označiť dané objekty.

 

Popis:

Name , tool type meno, typ nástroja
Diameter, Side angle, Flat diameter Priemer, uhol, obrábací hrot
Pass depth Delenie hľbky
Stepover Odsadenie dráh
Spindle speed Rýchlosť vretena
Feed Rate Rýchlosť rytia
Plunge Rate

Rýchlosť zarytia do materiálu

 

Poznačení dier a výbere vŕtania sa zobrazí okno, kde sa opäť vyberie nástroj, hľbka prípadne po koľkých mm má vytiahnuť šponu.

Následne sa označí celý objekt, okrem trdičného výberu nástroja sa zadá, či sa má frézovať po krivke, alebo odsadiť zvonku alebo z vnútra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasleduje uloženie G códu a odoslanie do Machu.

Pred odoslaním do Machu je potrebné v Mach prestaviť funkciu IJ mode, pre korektné zobrazenie - táto funkcia sa nachádza v Config / State

V prípade, že sme zadali zlé nekorektné údaje softvér nás na to upozorní.