Cut 2D - postup

 

 

 

:

 

Kreslenie vektorov

Softvér má komplexnú sadu nástrojov pre kreslenie, aby ste mohli ľahko vytvárať vektory od začiatku, alebo kresliť do importovaných dát. Patrí medzi ne možnosti pre vytváranie štandardných tvarov (kruh, elipsa, obdĺžnik, mnohouholník a hviezda) spolu s linky, krivky a oblúkové nástroje pre kreslenie. Tieto nástroje možno ovládať pomocou zadania presných veľkosti objektov, alebo to možno robiť dynamicky pomocou myši .

Vector Drawing Tools in VCarve Pro and Aspire

Vektorizácia - premena bitmapového obrázka na vektor

 

Vektorizácia umožňuje, aby sa importovaný súbor, napríklad naskenované kreslenie, grafický dizajn a fotografia mohli previesť do vektorovej grafiky - vytvoriť obrysy. Tieto obrysy potom môžu byť použité ako súčasť svojho návrhu na vytvorenie dráhy alebo v kombinácii s inými 2D vektorovými dátami.

Image Tracing and Vectorization in VCArve Pro and Aspire

Písanie textu.

Su tu dostupné všetky funkcie na tvorbu a upravu textov.

Dostupné su fonty inštalované v počítači, ale aj

jednočiarové fonty.

 

 

DAdvanced Text Tools in VCarve Pro and Aspire

Import 2D dát (DXF, DWG, EPS, AI, PDF, SKP atď.)

 

Dáta môžu byť importovaná z obrovského množstva ďalších dizajnových programov s využitím rôznych súborových  štandardných. Patrí medzi ne DXF, EPS, AI, rovnako ako súbory PDF (v prípade, že obsahujú vektorové dáta). Po importe, program má širokú škálu nástrojov, aby sa práca s týmito dátami tak efektívne, ako je to možné.

 

Veľmi dôležitý súbor nástrojov, sú tie, ktoré slúžia na identifikáciu duplicitných vektorov a identifikovať a vrátiť otvorené vektorov. Tieto nástroje môžu ušetriť obrovské množstvo času pri práci. 

Rovnako ako import dát z iných programov softvér ponúka tiež možnosť exportovať dáta buď v DXF, EPS alebo formátov súborov AI. Táto funkcia je veľmi dôležitá, ak potrebujete zdieľať dáta s vaším zákazníkom. 

File Import with VCarve Pro

Základné Dimenzovanie

 

Dimenzovanie nástroja umožňuje vytvoriť rad rôznych typov meraní na výkrese. Tie môžu byť orientované v ľubovoľnom smere alebo pevné vodorovne alebo zvisle. Existujú tiež možnosti, ako pridať uhlové aj oblúkové rozmery. Môžete ovládať výšku textu, písma počet desatinných miest a pozície pre každú z nich.

Dimensioning in VCarve Pro and Aspire

Vektorová Transformácia & Editácia

 

Nech už je váš dizajnu vytvorený v softvéri, alebo importovaný máte veľký výber možností úprav, a môžete  pripraviť svoju úlohu pre tvorbu dráh nástroja a modelovania. Vektory možno ľahko zmenšiť, presúvať, zrkadlovať, zoskupiť, rozšíriť, ofset, uhladiť a pod. Rovnako ako u kresliacich nástrojov buď máte presnú kontrolu nad hodnoty pre úpravy nastavenia vektorov veľmi alebo pomocou myši dynamicky vykonávať úpravy, 

Vector Editing and Transform Tools in VCarve Pro and Aspire

Vector Layout

 

Okrem nástrojov pre úpravy  má softver tiež nástroje, ktoré umožňujú rozmnožovanie objektov.

A to bud v rovine alebo vrstvách.

 

Vector Array and Layout Tools in VCArve Pro and Aspire

vedenie vrstvy

 

Vrstvy sú veľmi efektívny spôsob, ako udržať vaše 2D dáta organizované. Môžu byť použité ked sa to hodí.

Jedným z hlavných dôvodov použitia vrstiev je, aby vám umožníli dočasne skryť údaje, s ktorymi sa v súčasnej dobe nepracuje. Vrstvy môžu byť tiež použité pre skupiny vektorov, ked budete chcieť vybrať niektory pre konkrétnu operáciu. Schopnosť spájať dráhy s vrstvami a typy dát znamená, že môžete vytvoriť dráhu nástroja Šablóny, ktoré môžu byť priradené do iných častí 

Layer manager for VCarve Pro and Aspire

Pravítka, pokyny Snap Grid a

 

Pravítka, Snap Grid a pokyny pomôcť tomu, aby vektorové kreslenie a rozloženie jednoduchšie a presnejšie. Tieto voľby je možné zapnúť / vypnúť podľa potreby spolu s prichytávaniu možnosti, ktoré automaticky detekujú a snap kurzor na kľúčových regiónoch na dizajne.

Dimensioning in VCarve Pro and Aspire

 

 

 

Krok 1 - otvorte DXF CAD súbor / Alebo si ho nakreslite

 

Cut2D otvára DXF CAD  vektorové grafické návrhy.

 • Otvoriť alebo importovať je možné –DXF, EPS, AI & PDFsúbory

 

Projekt môže byť navrhnutý a nakreslený  priamo v Cut2D.
Početné návrhy môžu byť kombinované.
Konštrukčné zmeny alebo úpravy môžu byť exportované ako DXF alebo EPS / AI súbor pre použitie v inom softvére.

 

 

Krok 2    Skontrolujte veľkosť, XY , úprava a pridaj text

 

V ľavom okne sú nástroje pre tvorbu, kreslenie vektorov, písanie textu, kótovanie, uzatváranie kriviek, pootočenie centrovanie.

 • Skontrolujte veľkosť a umiestnenie objektu voči koordinátom a pracovnej ploche.
 • Prispôsobte dizajn ku presnej veľkosti pripravenej na obrábanie.
 • Otvorené krivky uzavrite, pokiaľ im chcete dať výplň.
 • Dvojité krivky zmažte, mohli by spôsobiť problémy pri obrábaní.
 • Pridajte text
 • Vyrovnajte objekty
 • Môžete kopírovať, vkladať, otáčať alebo urobiť zrkadlový obraz
 • Merajte veľkosť / vzdialenosť medzi objektmi.
 • Objekty ktoré vyžadujú rovnakú dráhu nástroja operácie môžu byť skupinové pre ľahší výber.

 

Modifikované návrhy môžu byť exportované ako DXF alebo EPS pre použitie v inom softvére.

 

 

Krok 3 -  vypočítať dráhy nástroja

 

V pravom okne sú nástroje pre tvorbu dráh a zobrazovanie hotového výrobku. Jednoducho vyberte potrebné profily pre obrábanie a vypočítajte dráhy. Cut2D má zásobník nástrojov a automaticky vyrovná ryciu dráhu s ohľadom na priemer a tvar nástroja. Sami si môžete pridať ďalšie nástroje s definovanými rozmermy.

 • Bližšie určite hĺbky rezu pre jednotlivé krivky

Vyberte nástroj a skontrolujte jeho parametre, či sú vhodné pre daný materiál.

 • Počet krokov na hĺbku v ose  Z
 • Rezné rýchlosti
 • Otáčky vretena

Vypočítajte dráhu nástroja

Zmeniť dráhu nástroja je jednoducho možné uvoľnením myši a opätovným stlačením  dráhe nástroja a jeho ikone, robte zmeny a prepočítavanie.Nová dráha nástroja je okamžite zobrazený v 3D okne.

 

Krok 4 - zobrazenie, tvorba G codu a jeho odoslanie do Machu.

 

Vyberte postprocesor pre váš CNC stroj

 • Štandardný postprocesor- pre najpoužívanejšie stroje sú súčasťou programu
 • pošle dráhy nástroja priamo do Mach3

Pripravte stroj na prijatia G códu a začiatok práce.