H4 Controller

 

Uz sa nevyrába !!
 
Bol nahradený H5 ovladačom.
 
Rýchlejším, výkonnejším, lacnejším !!
 

H4 CNC Ovladač

 

CNC ovladač pre 4 osový cnc stroj + 1 relé na spínanie obr. motora

 

 

H2 PBC Ovladač je ovladač novej generácie určený pre malé CNC ako aj hobby stroje. Pri jeho vývoji sa zúročily skúsenosti z predchádzajúcich výrobkov. Je určený na pohon štyroch osí (alebo menej) na rôznych CNC strojoch. Ako napríklad: frézky, gravírky, sústruhy, rezačky polystyrénu, automatické vŕtačky a pod.
 
Technické parametre:
 • Step/Dir systém, LPT port, pohon krokových motorov,
 • 4D (4 motory), kompaktná konštrukcia,
 • 2 fázové, bipolárne, micro-step riadenie,
 • Nastavitelný microkrok: 1; 1/2; 1/8; 1/16,
 • Zaťažiteľnosť na fázu max. DC 35V, 3,5 A,
 • Tichá prevádzka,
 • 100kHz - max. krokovacia frekvencia,
 • 4 stupňové nastavenie prúdu,
 • 5 vstupov,
 • 1 relé (max. 230V, 3 A
 • Napájanie z jedného zdroja (integrovaný spínaný zdroj pre digit. časť),
 • Ochrana proti prehriatiu,

 

Použiteľný softvér:
 • Mach3 CNC (win. 2000/xp, doporučené)
 • Turbo CNC (DOS)
 • WinPC-NC (XP)
 • CNCGraf (DOS)
 • a pod.


Na každý výstup je možné pripojiť jeden motor (A; B; C; D). Zapojenie viacerých motorov na jeden výstup sa nedoporučuje! Na 5 vstupov je možné pripojiť ľubovolné spínače, prípadne indukčné snímače a pod. Vstupy sú chránené diódami a 1 kOhm - ovým rezistorom. Reléovým výstupom sa dá riadiť spínanie obrábacieho motora. Pri väčších výkonoch sa doporučuje pomocné relé. Prípojka signál je pomocná 2-bitová TTL prípojka, ktorá umožňuje napríklad riadenie otáčok vretena cez frekvenčný meni. Ale aj ako piata os a pod. Na komunikáciu medzi PC a doskou sa používa bežný LPT kábel. Je vhodné použiť kvalitnejší a nie príliš dlhý.
Ovladač potrebuje jediný zdroj napätia a to je motorový zdroj, z ktorého si potom upravuje ostatné potrebné úrovne napätia. Ovladač potrebuje chladenie ideálne je použiť AC 24V - ový ventilátor a pripojiť ho priamo k transformátoru.

 

 

Zdroj napätia:
Dovolené napätie zdroja je DC 12 - 35V. Prekročenie 35V môže spôsobiť poškodenie ovladača. Doporučený transformátor by mal byť: 230/24V AC minimálne 20Ampérový mostík a minimálne 10000uF-ový kondenzátor a medzi zdrojom a ovladačom doporućujem 10 A poistku.
 
Image
Jeden 160VA-ový, 230/24V - transformátor je schopný utiahnuť 4 motory pri max. zaťažení 3,5 A. DC 35V sa nesmie prekročiť ani v nezaťaženom stave.
Použiteľné krokové motory:
Image
Image
 
 Ovladač ma 2 fázový, bipolárny koncový stupeň. Preto je možné použiť 2 fázové motory. Pre dosiahnutie čo najväčšej rýchlosti a presného microkroku je vhodné
používať motory s čo najmenším menovitým napätím a napätie zdroja držať na úrovni 30 - 35V.

 

Zapojenie univerzálnych 8 vývodových motorov:

 

 

Staršie motory majú väčšinou vysoké menovité napätie a veľkú indukčnosť, preto nejsú veľmy vhodné. Ale pokiaľ by niekto chcel, je možné ich zapojiť nasledovne..

 

 

 A  B
 
Medzi dvoma spôsobmi je zásadný rozdiel!
A - mód: pri nižších rýchlostiach ma vyšší moment a pri vyšších rýchlostiach naopak.
B - mód: parametre zhodné z udanými pre daný motor od výrobcu. Toto je doporučené zapojenie.
 

________________________________________________

Rozsah dodávky:

 

Mach3 Nastavenia: Podrobnejší návod je na priloženom CD