FU CON CNC Spindle Controller

   
FU_CON_CNC_spindle_controller
 
  Slúži na riadenie otáčok vretena - priamo z Mach3 cez frekvenčný menič
   
   
   Základné vlastnosti:

·           Prevod digitálneho signálu z PC na 0-10V

·           Široký rozsah napájania 8-30V

·           Odolnosť voči rušeniu

·          Galvanicky oddelený výstup pre zapínanie vretena

bez nutnosti použitia ďalšieho výstupneho pinu

·          Kompatibilita s MACH3

 

 

Popis:

CNC_FU_V1-0 je prevodník určený na prevod signálu z PC na analógový signál 0-10V. Týmto prevodom dosiahneme možnosť ovládať frekvenčný menič, ktorý ovláda rýchlosť vretena. Prevedenie je uspôsobené pre rýchlu a jednoduchú  montáž. Napájanie je zabezpečené z frekvenčného meniča ktorý ma k dispozícii 24V pre napájanie externých zariadení. Zároveň tento prevodník disponuje galvanicky oddeleným výstupom ktorým sa zapína samotné vreteno.

 

Zapojenie:

Prevodník sa zapája ako redukcia paralelného portu medzi PC a budič krokových motorov. K frekvenčnému meniču sa zapája podľa nasledujúceho obrázku.

 

 

 

 

 

 

Konfugurácia meniča:

Na to aby menič spolupracoval s Prevodníkom je potrebné nastaviť jeho parametere a to nasledovne:
PD1 = 1 external terminal
PD2 = 1 potentiometer
PD3 = 400 main freq
PD4 = 400 base freq
PD5 = 400 max freq
PD6 = 399 int freq
PD7 = 20 min freq
PD8 = 220 max voltage
PD9 = 219 int voltage
PD10 = 19 min voltage
PD11 = 100 freq min
PD14 = 8 accel time
PD70 = 0 - 0-10V
PD72 = 400 analog max freq
PD73 = 100 analog min freq

Podčiarknuté sú nastavenia ktoré súvisia so samotným ovládaním zvyšné nastavenia sa možu líšiť v závislosti od použitého vretena.

POZOR! Doležité je prepnúť Jumper na meniči do polohy ovládanie z externého potenciometra.

Konfigurácia MACH3:

V programme MACH3 je potrebné nastaviť nasledovné položky tak aby prevodník fungoval správne. 

 

   
Testované s vretenami CC800 a CC2200  + frekvenčné meniče FM15 a FM22
   
 Cena:     len 99,00,- €