Cut 3D - postup práce

Cut3D bol vyvinutý na výrobu  3D modelov a to rýchlo a ľahko - tak ako je to len možné. Softvér kráča logicky cez kompletný proces -  určenie veľkosti modelu, vypočíta všetky dráhy nástroja, orezanie projektu a to prakticky na hocijakom CNC stroji.

Práve pre to je veľmi jednoduchý na pochopenie a práca s týmto softvérom je veľmi efektívna.

 

 

Krok 1

 

Prvý krok je otvorenie, orientácia a veľkosť 3D modelu.

Cut3D podporuje väčšinu priemyselných štandardných 3D formátov súborov.

 • STL, 3D DXF, 3D, OBJ, WRL, LWO, V3M
 • ShopBot  a MaxNC í

Vyberte smer, 3D modelu a veľké šípy indikujú  plochý XY.

Bližšie určte veľkosť.

 • Pomerná veľkosť vo všetkých 3 osiach
 • Z - hrúbku modelu je možné zadať samostatne.

Vyberte počet strán, ktoré sa budú obrábať.

 • Jediná -  3 osové obrábanie
 • 2 strany vrchné a spodné obrábanie
 • 4 strany vrch, spodok, pravá a ľavá strana.

3d model, ktorý je veľký je možné urobiť po častiach a potom jednotlivé časti spojiť.

 

 

Krok 2

 

Bližšie určenie informácií o materiáli.

 • Veľkosť, hrúbka a pozícia X0 Y0 a Z0 pozície

Vyberte oblasť opracovania,

 • Stroj môže urobiť kompletný obdĺžnik
 • Limitujte obrábanie vnútri modelovej siluety - významne redukujete strojové časy.

Stanovte hľbku obrábania.

 

 

Krok 3

Pridajte mosty, ktoré udržia materiál a model na mieste. Platí v prípade viac stranného obrábania.

 • Veľmi užitočný pri použitím 2 alebo 4 strana strojové voľby.

Mosty sú veľmi ľahko  okolo modelu jednoducho klikaním v požadovaných pozíciách a potom je možné upraviť veˇkosti a pozície.

 • Šírka a hrúbka
 • Zaklapnúť hocijakú stranu materiálu blok
 • Zdvihnúť mosty alebo posunúť dole.

 

 

Krok 4

Drsná dráha nástroja je Voliteľná pretože niekedy je možné a výhodnejšie obrábať model na jeden krát s jedným nástrojom.

 • Vyberte rycí nástroj pre zdrsňovanú dráhu nástroja / môžete si zadať vlastné nástroje - z vlastnímy parametrami/
 • Skontrolujte rezné parametre sú korektní pre váš  materiál a stroj.

Vyberte typ strojných dráh

 • Rýchly a výkonný Z
 • 3D raster / hrubá  stratégia /

Zapíšte hrúbku  materiálu, ktorá má zostať na jemné dorobenie - Závisí od použitých nástrojov.

Keď je zadané  mnoho- strané obrábanie sú tieto prametre platné pre všetky strany.

 

 

Krok 5

Obrábať načisto je veľmi rýchle a ľahké. Jednoduché,

 • Vyberte rycí nástroj Náraďovej databázy poväčšine Oblý hrot.
 • Ďalší nástroj môže byť pridaný do databázy  s vhodnými otáčkami vretena a feedrates /rýchlosť obrábania/.

Dráha nástroja môže byť zadaná  osí stroja alebo v 45 / 135 uhloch.

Záverečné dráhy nástroja automaticky sú vypočítané keď mnoho- strana obrábanie je použité.

Odhad rezného času  je ukázaný a dovoluje sa rozhodnúť aké odsadenie dráh, prípadne nástroj použiť.

 • Malý stepover dáva lepšej akosti povrchu ale dlhšie doby rezania
 • Veľký stepover dáva hrubšiu akost povrchu a rýchlejšie doby rezania

 

 

Krok 6

Cut3D automaticky vypočíta okraj v bode kde sú mosty cez 3D model

Jednoducho vyberte požadovaný nástroj z náraďovéhej databázy a softvér automaticky vypočíta dráhu nástroja.

 

 

Krok 7

Vypočítané dráhy nástroja je možné si prezrieť a urobiť ukážku ako to bude vyzerať v danom materiáli.

 • Ukazuje presne ako akosť povrchu obrábanej práce bude vyzerať
 • Nástroj môže byť oživený a ukáže postup práce.
 • Môže sa znázorniť v roznych materiáloch
 • Používateľ si vyberie zo zoznamu materiálov

Je to Interaktívny model, ktorý umožňuje  Rotáciu,

Každý súbor dráh nástroja pre každú stranu modelu je môžné si prezrieť.

Odhad doby rezania pre každú dráhu nástroja a kompletná práca je ukázaná.

 

 

Krok 8

Pri 2 strannom obrábaní je možné si pozrieť výsledok.

 • Ukazuje kde model zostane neobrobený

Poznámka-  pri  4 stranom obrábaní je potrebné si to pozrieť samostatne.

 

 

Krok 9

 

Dráhy nástroja môžu byť uložené a vypočítané pre väčšinu konvenčných CNC strojov.

 • Každá dráha nástroja môže byť v samostatnom súbore.
 • Ak stroj má automatickú výmenu nástrojov systém všetky dráhy nástroja môžu byť tieto uložené

Postprocesor veľmi je otvorený a ľahko editovateľný.

 

Demo verzia na stiahnutie

 

 

3D modely: Niekoľko odkazov, kde je možné stiahnuť hotové 3D modely